Αντιμετωπίζοντας την Έμφυλη Σεξουαλική Βία στο Πλαίσιο της Μετανάστευσης (ASVARW)

To έργο ASVARW αφορούσε την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας (SGBV) κατά γυναικών προσφύγων και αιτούντων άσυλο (RAS). Ο όρος “έμφυλη βία” αποτελεί μια ευρεία έννοια και περιλαμβάνει πέραν της σεξουαλικής κακοποίησης, τον καταναγκασμό σε πορνεία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την εμπορία ανθρώπων και τη βία στο πλαίσιο ενός στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Η έμφυλη βία είναι ένα φαινόμενο γνωστό στην Ευρώπη και τις χώρες της Μεσογείου. Αυτό που προτείνεται από διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η ενίσχυση των προληπτικών μέτρων προστασίας των γυναικών προσφύγων και αιτούντων ασύλου κάθε ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις υποδοχής.

Οι δυσκολίες που παρουσιάζει ο εντοπισμός και η διαχείριση των περιστατικών σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών είναι πολλές, ιδίως όταν αυτά εκδηλώνονται σε δομές υποδοχής προσφύγων. Από τη μία πλευρά, οι γυναίκες τείνουν να μην αναφέρουν τα περιστατικά, λόγω της αβεβαιότητας της κατάστασης στην οποία βρίσκονται, του φόβου των αντιποίνων, προσωπικών και άλλων λόγων. Από την άλλη, δημόσιοι υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί και εργαζόμενοι σε δομές υποδοχής δεν έχουν λάβει ικανοποιητική τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση κρουσμάτων έμφυλης βίας ενώ παράλληλα δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την πρόληψη, αναγνώριση και παροχή προστασίας.

Στο πλαίσιο του έργου, η Συμβίωση και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) πραγματοποίησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με την κατανόηση των ζητημάτων έμφυλης βίας, την αναγνώριση των θυμάτων σεξουαλικής βίας και την παροχή κατάλληλης ιατρικής, κοινωνικής ή ψυχολογικής υποστήριξης.

Συγκεκριμένα, το έργο ASVARW στόχευε:

  • Στην ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων του προσωπικού που εργάζεται σε δομές υποδοχής προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε τοπικό επίπεδο.
  • Στην εκπαίδευση επαγγελματιών και κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται με γυναίκες πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης περιστατικών βίας.
  • Στην ενδυνάμωση των γυναικών προσφύγων και αιτουσών άσυλο που έχουν υποστεί βία, καθώς και την ανάδειξη τους ως πρότυπα στις κοινότητές τους με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος χειραφέτησης τους. 

Δραστηριότητες

  • Εκπαίδευση-καταγραφή των αναγκών των επαγγελματιών και των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται σε δομές υποδοχής προσφύγων και αιτούντων άσυλο όσον αφορά την αναγνώριση, και την διαχείριση κρουσμάτων έμφυλης βίας.
  • Εκπαίδευση επαγγελματιών, που αλληλεπιδρούν με γυναίκες που έχουν υποστεί βία.
  • Μια πιλοτική δράση για τη συμμετοχή και την κατάρτιση των γυναικών προσφύγων και αιτουσών άσυλο με σκοπό να γίνουν σημεία αναφοράς για τις γυναίκες των κοινοτήτων τους.
  • Μια πιλοτική δράση-σύσταση διεπιστημονικής ομάδας επαφής για την διαχείριση περιπτώσεων θυμάτων ή δυνητικών θυμάτων έμφυλης βίας.
  • Μια πιλοτική δράση στα κέντρα υποδοχής / camps/ ξενώνες, με σκοπό την εφαρμογή από τις διεπιστημονικές ομάδες του μοντέλου συνέντευξης / ομιλίας που προτείνεται στην εκπαίδευση.
  • Ευαισθητοποίηση, κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του υλικού που διατίθεται στους ιστοτόπους των εταίρων του προγράμματος και προώθηση δράσεων δικτύωσης σε επίπεδο κοινοτήτων.

Οι Εταίροι

ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JULIA TAFT

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Παιδιά χωρίς χαρτιά, παιδιά σε κίνδυνο. Μέχρι πότε … ;

Με πρωτοβουλία της Arsis (Legal Support for Children / Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας Ανηλίκων),  44 Οργανώσεις της Κοινωνίας των  ζητούμε την χορήγηση ειδικής άδειας διαμονής στα ασυνόδευτα παιδιά Η πρόσφατη περίπτωση του νεαρού Σαϊντού (Saidou), πρόσφυγα από την Γουινέα, κατέδειξε έντονα το πρόβλημα των ασυνόδευτων παιδιών, τα οποία αν και βρίσκονται στην χώρα υπό την φροντίδα της Πολιτείας, […]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

ASAP: Πρόσβαση σε υπηρεσίες, Ανταλλαγή προσεγγίσεων και πρακτικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Αντιτσιγγανισμός και Ρατσιστική Βία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Tags :