Συνηγορία κατά της Ισλαμοφοβίας στην Εκπαίδευση (ADVISE)

Το έργο Συνηγορία κατά της Ισλαμοφοβίας στην Εκπαίδευση (ADVISE) είχε ως στόχο τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των ‘κενών’ σε επίπεδο πολιτικής με σκοπό την προστασία έναντι της Ισλαμοφοβίας στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη φορέων όπως οι εκπαιδευτικοί, οι φορείς χάραξης πολιτικής στην εκπαίδευση, οι ενώσεις φοιτητών και οι οργανώσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σκοπός του έργου ήταν να υπάρξει πρόοδος ως προς την προστασία και την υποστήριξη των μαθητών/φοιτητών που είναι θύματα ισλαμοφοβικής συμπεριφοράς καθώς και την ανάπτυξη μηχανισμών αναφοράς και καταγραφής των περιστατικών.

To πρόγραμμα διενεργήθηκε σε 5 χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία και Ελλάδα. Σε αυτές, η άνοδος του ακροδεξιού και λαικιστικού λόγου σε συνδυασμό με την ύπαρξη ολοένα και πιο εχθρικών κοινωνικών συνθηκών προς τους Μουσουλμάνους πολίτες τους ήταν, και συνεχίζει να είναι, κομμάτι της καθημερινότητας. Στα εργαστήρια του έργου ΑDVISE πήραν μέρος 60 νέοι και νέες (16-35 χρόνων). Στόχος των εργαστηρίων ήταν η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων ενάντια στην Ισλαμοφοβία, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των μηχανισμών καταγραφής και αναφοράς των περιστατικών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Το ADVISE είχε ένα ισχυρό συνεργατικό χαρακτήρα μεταξύ των συμμετεχόντων, φέρνοντας κοντά νέους και νέες με ποικίλες οπτικές με σκοπό την εκπαίδευση και κινητοποίησή τους ως ενεργούς συνηγόρους κατά παντός είδους διακρίσεων.

Διάρκεια Έργου

12 Μήνες (Μάρτιος 2016 – Μάρτιος 2017)

Οι Εταίροι

συγχρηματοδοτήθηκε από

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Παιδιά χωρίς χαρτιά, παιδιά σε κίνδυνο. Μέχρι πότε … ;

Με πρωτοβουλία της Arsis (Legal Support for Children / Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας Ανηλίκων),  44 Οργανώσεις της Κοινωνίας των  ζητούμε την χορήγηση ειδικής άδειας διαμονής στα ασυνόδευτα παιδιά Η πρόσφατη περίπτωση του νεαρού Σαϊντού (Saidou), πρόσφυγα από την Γουινέα, κατέδειξε έντονα το πρόβλημα των ασυνόδευτων παιδιών, τα οποία αν και βρίσκονται στην χώρα υπό την φροντίδα της Πολιτείας, […]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

ASAP: Πρόσβαση σε υπηρεσίες, Ανταλλαγή προσεγγίσεων και πρακτικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Αντιτσιγγανισμός και Ρατσιστική Βία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Tags :