Καμπάνια για τη Θρησκευτική Ελευθερία και το Ισλάμ

Στην Ελλάδα το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας κατοχυρώνεται συνταγματικά στο Άρθρο 13 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο: “Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός”. Επιπλέον, όλοι οι κάτοικοι της Ε.Ε. είναι ελεύθεροι να ασκούν τη θρησκεία της επιλογής τους. Η ελευθερία αυτή κατοχυρώνεται στις συνθήκες της Ε.Ε., στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (2010 / C 83/02): “Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων του, ατομικά ή συλλογικά, δημόσια ή κατ’ ιδίαν, με τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές.”

Η Συμβίωση συνεργάζεται με όλες τις Μουσουλμανικές κοινότητες της Θεσσαλονίκης και την τοπική αυτοδιοίκηση για την πρόταση λύσεων αναφορικά με τα κύρια θέματα που απασχολούν τους Μουσουλμάνους που διαμένουν στη πόλη. Ένα από τα κυριότερα ζητήματα είναι αυτό του κοιμητηρίου και της ύπαρξης ενός ασφαλούς και αξιοπρεπούς χώρου ταφής. Σχετικά με το θέμα του λατρευτικού χώρου, η Συμβίωση υποστηρίζει την ανάγκη παραχώρησης χώρου προσευχής για όλους τους Μουσουλμάνους της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και την παραχώρηση μικρότερων χώρων (μετζίτ) για τις κοινότητες.

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Παιδιά χωρίς χαρτιά, παιδιά σε κίνδυνο. Μέχρι πότε … ;

Με πρωτοβουλία της Arsis (Legal Support for Children / Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας Ανηλίκων),  44 Οργανώσεις της Κοινωνίας των  ζητούμε την χορήγηση ειδικής άδειας διαμονής στα ασυνόδευτα παιδιά Η πρόσφατη περίπτωση του νεαρού Σαϊντού (Saidou), πρόσφυγα από την Γουινέα, κατέδειξε έντονα το πρόβλημα των ασυνόδευτων παιδιών, τα οποία αν και βρίσκονται στην χώρα υπό την φροντίδα της Πολιτείας, […]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

ASAP: Πρόσβαση σε υπηρεσίες, Ανταλλαγή προσεγγίσεων και πρακτικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Αντιτσιγγανισμός και Ρατσιστική Βία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ