Πλαίσιο Αρχών για τη Δημοκρατική Κουλτούρα και το Διαπολιτισμικό Διάλογο – Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Πλαίσιο Αρχών βασίζεται στις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ισότητα, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει τις απαραίτητες εκείνες μεθόδους και δεξιότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία που μπορούν να εξοπλίσουν τους νέους με αξίες, στάσεις ζωής, δεξιότητες, γνώσεις και κριτική σκέψη, απαραίτητα στοιχεία για την ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή τους στις κοινωνικές διεργασίες. Κάτι τέτοιο, απαιτεί καλύτερη κατανόηση των νέων κοινωνικών προκλήσεων παράλληλα με την ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων βασίζεται στις ευκαιρίες που παρέχει η εκπαίδευση ως προς την κοινωνικοποίηση, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ρόλος των θεσμικών οργάνων είναι βασικός.  Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κράτος πρόνοιας, παράλληλα με τον σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι βασικά στοιχεία για την ένταξη. Φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης οφείλουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή.

Μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών πρακτικών μπορεί να ενισχυθεί το δημοκρατικό αίσθημα των πολιτών, να μειωθεί η μισαλλόδοξη ρητορική και συμπεριφορά, να γίνουν σημαντικά βήματα για την εξάλειψη των προκαταλήψεων, την αντιμετώπιση της βίας και του εξτρεμισμού. Ωστόσο, για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται να ενισχύσουν την κατανόηση τους σχετικά με τα ζητήματα δημοκρατίας.

Τα έγγραφα «Αρχές για δημοκρατική παιδεία: Ζώντας μαζί ως ίσοι σε πολυπολιτισμικές δημοκρατικές κοινωνίες» και το «Πλαίσιο Αρχών για τη Δημοκρατική Παιδεία (RFCDC, όπως αυτά επικυρώθηκαν από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Παιδείας, τον Απρίλιο του 2016, εστιάζουν στη διενέργεια διαλόγου σχετικά με την απαραίτητη μεθοδολογία για την εφαρμογή του πλαισίου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα σεμινάρια που διενεργήθηκαν, υποστήριξαν την ανάγκη για ασφαλείς χώρους εκμμάθησης, στους οποίους διασφαλίζεται η ελευθερία της γνώμης, καθώς και για την εφαρμογή δημοκρατικότερων μοντέλων διοίκησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συμβίωση σε συνεργασία με το Κέντρο Συντονισμού για Θέματα Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια επιμόρφωσης με σκοπό την παροχή τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά τρόπους προσαρμογής του Πλαισίου Αρχών σε ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης όπως επίσης και η προσαρμογή του σε εθνικά προγράμματα σπουδών.

Στα σεμινάρια συμμετείχαν εκπαιδευτικοί τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών, εκπρόσωποι περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, φορείς παροχής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς καθώς και η ομάδα Δημοκρατική Παιδεία

1-2 Νοεμβρίου 2018, Σεράφειο Κέντρο, Αθήνα

5-6 Δεκεμβρίου 2018, Κέντρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

ASAP: Πρόσβαση σε υπηρεσίες, Ανταλλαγή προσεγγίσεων και πρακτικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Αντιτσιγγανισμός και Ρατσιστική Βία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Οδηγός για τη Νομική Αναγνώριση του Φύλου στην Ελλάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ