ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ – Χτίζοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνηγορίας και ενημέρωσης σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις κοινότητες μεταναστών

Το έργο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ αποτέλεσε πρωτοβουλία της Συμβίωσης στο πλαίσιο ενίσχυσης της συμμετοχής φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και των κοινοτήτων μεταναστών στο δημόσιο διάλογο, την ενημέρωση, τη δημόσια παρέμβαση, καθώς και την ενθάρρυνση στενότερων σχέσεων με τα ΜΜΕ.

Στόχος του έργου αποτέλεσε η εκπαίδευση και η πληροφόρηση, η διάδοση καλών πρακτικών καθώς και η προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων.

Με την πεποίθηση πως η βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υπευθυνότητα και την ενεργοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών, το έργο επικεντρώθηκε σε 3 πυλώνες: την Τεκμηρίωση, την Επικοινωνία και την Αλλαγή. Το ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ αποτέλεσε ευκαιρία κατάρτισης, διαδικτυακής υποστήριξης και συμβουλευτικής για την ενίσχυση 30 οργανώσεων και κοινοτήτων στην Ελλάδα με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων.

Μέσω εργαστηρίων, σεμιναρίων και πρακτικής άσκησης, έμπειροι εκπαιδευτές, ερευνητές και δημοσιογράφοι εστίασαν σε μεθοδολογικά εργαλεία και κανόνες δημοσιογραφίας, στις σχέσεις με τα ΜΜΕ και την ανάληψη δημόσιων παρεμβάσεων. Δόθηκε έμφαση στους τρόπους παρουσίασης του έργου των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, των μεταναστών και των προσφύγων, στη γλωσσική σαφήνεια, στη δημιουργία μηνυμάτων και την παρουσίαση, καθώς και σε διαδραστικές ασκήσεις, όπως, για παράδειγμα, on-camera πρακτικές συνέντευξης και ραδιοφωνικών εκπομπών.

Σκοπός ήταν, μέσω της εξάσκησης, οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες έτσι ώστε οι οργανώσεις, οι κοινότητες και οι συλλογικότητες να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να παρεμβαίνουν δημόσια σε μια σειρά κεντρικών θεμάτων ως προς τη δημοκρατική, άμεση και υπεύθυνη διακυβέρνηση, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την παραγωγή αντίλογου στις αρνητικές απεικονίσεις των μεταναστών και προσφύγων.

Διάρκεια του Έργου

10 Μήνες (30/06/2015 – 30/04/2016)

υποστηρίχθηκε από

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Παιδιά χωρίς χαρτιά, παιδιά σε κίνδυνο. Μέχρι πότε … ;

Με πρωτοβουλία της Arsis (Legal Support for Children / Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας Ανηλίκων),  44 Οργανώσεις της Κοινωνίας των  ζητούμε την χορήγηση ειδικής άδειας διαμονής στα ασυνόδευτα παιδιά Η πρόσφατη περίπτωση του νεαρού Σαϊντού (Saidou), πρόσφυγα από την Γουινέα, κατέδειξε έντονα το πρόβλημα των ασυνόδευτων παιδιών, τα οποία αν και βρίσκονται στην χώρα υπό την φροντίδα της Πολιτείας, […]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

ASAP: Πρόσβαση σε υπηρεσίες, Ανταλλαγή προσεγγίσεων και πρακτικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Αντιτσιγγανισμός και Ρατσιστική Βία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Tags :