Εστιάζοντας στους Άντρες (FOMEN) – Πρόληψη της Έμφυλης Βίας δουλεύοντας με άντρες πρόσφυγες και μετανάστες

Ο εκτοπισμός των ανθρώπων και η καταστροφή των κοινωνικών δομών, αποτέλεσμα της φυγής από τον πόλεμο και τις συγκρούσεις, προκαλούν τις παραδοσιακές σχέσεις των φύλων, τους κοινωνικούς κανόνες και σχέσεις, καθιστώντας τους πρόσφυγες ευάλωτους σε περισσότερη βία και διακρίσεις. Μελέτες δείχνουν ότι οι εκτοπισμένες γυναίκες και τα κορίτσια έχουν βιώσει πολλαπλές μορφές βίας ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων, της καταδίωξης και του εκτοπισμού. Ακόμη, οι άνδρες και τα αγόρια υποφέρουν από βία στις χώρες που βρίσκονται σε κρίση και προκαλούν αιτήματα ασύλου, ιδιαίτερα στα χέρια ανδρών. Επομένως, το έργο «Εστιάζοντας στους Άνδρες – Πρόληψη της Έμφυλης Βίας δουλεύοντας με άντρες πρόσφυγες και μετανάστες» ασχολείται με τους τρόπους με τους οποίους οι εμπειρίες αυτές συγκρούονται με τα πρότυπα των φύλων (με ιδιαίτερη εστίαση στις διάφορες έννοιες της αρρενωπότητας).

Tο FOMEN εστιάζει στις καινοτόμες προσεγγίσεις για τη πρόληψης της έμφυλης βίας μεταξύ ανδρών μεταναστών. Το έργο διαρκεί από το Σεπτέμβριο 2019 μέχρι το Δεκέμβριο 2021 και υλοποιείται σε 6 ευρωπαϊκές χώρες. Το FOMEN αναπτύσσει ποιοτικά πρότυπα για τα προγράμματα πρόληψης της βίας στη βάση της δουλειάς με άνδρες πρόσφυγες και μετανάστες, με συμμετοχή ειδικών σε εργαστήρια και κάνοντας χρήση τόσο πρωτογενών όσο και δευτερογενών μεθόδων πρόληψης. Στη διάρκεια του έργου διεξάγονται επιμορφώσεις ανάπτυξης ικανοτήτων σε κάθε μία από τις έξι χώρες, τα οποία υλοποιούνται από έμπειρους επαγγελματίες και ειδικούς στα θέματα φύλου/αρρενωπότητας, μετανάστευσης/διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και πρόληψης βίας και προσφέρουν την ευκαιρία στους εργαζόμενους με πρόσφυγες και μετανάστες να αποκτήσουν γνώσεις, να συζητήσουν τις διάφορες προσεγγίσεις και να επισημάνουν τις πιο κρίσιμες ανάγκες. Εκπαιδευτικά εργαστήρια προσφέρουν στους πρόσφυγες και μετανάστες πληροφορίες για τα ζητήματα φύλου, ενώ εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης πραγματοποιούνται για ευρύτερο κοινό. Αναφορές για το εθνικό και διεθνικό πλαίσιο, εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαλεία καθώς και εγχειρίδια ποιοτικών προτύπως συμβάλουν στην έρευνα και ανάλυση.

Στόχοι

 • Η αποτύπωση των επιπτώσεων της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη αναφορικά με τα ζητήματα φύλου.
 • Η ανάπτυξη ευαίσθητων στα ζητήματα φύλου μηχανισμών πρόληψης.
 • Η ανάπτυξη του υφιστάμενου πλαισίου υπηρεσιών.
 • Η αντιμετώπιση των προστριβών που προκαλεί η μετανάστευση σχετικά με τις διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την έμφυλη βία.
 • Η βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των θυμάτων έμφυλης βίας μέσω της ευαισθητοποίησης τους σχετικά με τη διαχείριση των συναισθημάτων και την κοινωνικοποίηση τους.
 • Η πρόληψη της βίας.
 • Η επισήμανση της ανάγκης για μια έμφυλη προσέγγιση σε σχέση με την πρόληψη της βίας, τόσο στο ευρύτερο κοινό όσο και στις τοπικές/εθνικές αρμόδιες αρχές.
 • Η βελτίωση του βαθμού αλληλοεπικάλυψης μεταξύ των πολιτικών για την μετανάστευση και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Αποτελέσματα

 • Η βελτίωση της υγείας και της ευημερίας όσων επιβίωσαν έμφυλη βία μέσα από την ενίσχυση της συνειδητοποίησης των τρόπων με τους οποίους γίνεται η διαχείριση των των συναισθημάτων και η οικοδόμηση κοινωνικών σχέσεων, της ισότητας των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών.
 • Η μάθηση μέσα από κοινές εμπειρίες.
 • Η ενίσχυση της διαδικασίας κοινωνικής συμπερίληψης και συνοχής στην Ε.Ε.
 • Η αποτελεσματική πρόληψη της βίας μεταξύ της περιθωριοποιημένης, αλλά εξαιρετικά σημαντικής, ομάδας ανδρών μεταναστών και προσφύγων.
 • Η ανταλλαγή καλών πρακτικών αναφορικά με τις προσεγγίσεις σε σχέση με την πρόληψη της έμφυλης βίας.
 • Η άμεση ενδυνάμωση 180-240 ανδρών μεταναστών, καθώς και επιρροή στο κοινωνικό περιβάλλον των συμμετεχόντων ανδρών.
 • Μια κριτική προσέγγιση των παραδοσιακών ανδρικών ρόλων.
 • Η ενίσχυση του γνωστικού υπόβαθρου των φορέων/αρχών που συμμετέχουν πάνω στη συλλογή δεδομένων, την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και μεθόδων παρέμβασης και ενίσχυσης των δικτύων τους στο πεδίο.
 • Η συμβολή ως προς την ακαδημαϊκή κατανόηση της διαθεματικότητας φύσης της έμφυλης βίας καθώς και η διερεύνηση νέων δεδομένων.

Έκδοση

Εγχειρίδιο FOMEN

Βρείτε το εδώ

Πηγές για το Φύλο

Πρόσβαση

Δράσεις

27 Οκτωβρίου 2021 - Διαδικτυακά

Δείτε εδώ

2η Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα
1η Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα
Εργαστήριο Ειδικών, Αθήνα

Οι Εταίροι

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

ASAP: Πρόσβαση σε υπηρεσίες, Ανταλλαγή προσεγγίσεων και πρακτικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Αντιτσιγγανισμός και Ρατσιστική Βία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Οδηγός για τη Νομική Αναγνώριση του Φύλου στην Ελλάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Tags :