Γλωσσική Ένταξη Ενήλικων Μεταναστών (LIAM) – Συμβούλιο της Ευρώπης

Από το 2018, η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ασχολείται με την προώθηση της εργαλειοθήκης για τη Γλωσσική Ένταξη των Μεταναστών Ενηλίκων (LIAM) σε εκπαιδευτικούς στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες σε σχολεία, δομές φιλοξενίας ή κέντρα υποστήριξης, μέσω της υλοποίησης σεμιναρίων, επιμορφωτικών εργαστηρίων και δραστηριοτήτων διάδοσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Το 2019, η Συμβίωση προχώρησε πραγματοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάπτυξης εκπαιδευτικών ικανοτήτων, καθώς και υλοποίηση διδασκαλίας γλωσσών με χρήση της εργαλειοθήκης και μεθοδολογίας LIAM ως μεθοδολογία για τη γλωσσική ένταξη του πληθυσμού προσφύγων και μεταναστών ενηλίκων, από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο, σε συνεργασία με την οργάνωση Arbeiter Samariter Bund στην βόρεια Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του 2020, το Νοέμβριο και Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες προβολής και διάδοσης, συμπεριλαμβανομένων δύο διαδικτυακών εκδηλώσεων, συγκεκριμένα ενός διαδικτυακού σεμιναρίου για την ανάπτυξη ικανοτήτων στη χρήση της εργαλειοθήκης LIAM και μιας διαδικτυακής εκδήλωσης ευαισθητοποίησης σχτικά με τη γλωσσική ένταξη των προσφύγων και μεταναστών, καθώς και μια εκστρατεία ενημέρωσης μεσω των κοινωνικών μέσων. Το 2021, η Συμβίωση υλοποίησε το έργο LIAM – Γλωσσική Ένταξη Προσανατολισμένη στην Εργασία 2021 (LILaLI 2021) που είχε ως στόχο να ανταποκριθεί στις συνθήκες του απαιτητικού εργασιακού πλαισίου που αντιμετωπίσει ο μεταναστευτικός πληθυσμός υπό το όραμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου μέσω της ανάπτυξης και της πιλοτικής εφαρμογή ενός Οδηγού Γλωσσικής Υποστήριξης Προσανατολισμένου στην Εργασία, το 58ο εργαλείο της εργαλειοθήκης του LIAM.

Η επικοινωνία αποτελεί βασική πτυχή της κοινωνικής ένταξης και συνοχής. Η γλωσσική εκμάθηση σε μετανάστες και πρόσφυγες διευκολύνει την ομαλή ένταξη τους στην τοπική κοινωνία, ενισχύει το αίσθημα του ανήκειν και αποτελεί βασικό εργαλείο ενδυνάμωσης παράλληλα με την καλλιέργεια ενός θετικού κλίματος συνύπαρξης. H εργαλειοθήκη για τη Γλωσσική Ένταξη Ενηλίκων Μεταναστών (Linguistic Integration of Adult MigrantsLIAM) του Συμβουλίου της Ευρώπης σχεδιάστηκε από το Πρόγραμμα Γλωσσικής Πολιτικής, του τμήματος Πολιτικής Παιδείας, στο πλαίσιο του σχεδίου «Γλωσσική Ένταξη Ενηλίκων Μεταναστών». Στόχος της εργαλειοθήκης είναι η παροχή πρακτικής και δωρεάν υποστήριξης σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε εθελοντές και σε εθνικούς και περιφερειακούς φορείς που εμπλέκονται στη γλωσσική υποστήριξη των προσφύγων και μεταναστών. Η ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων είναι βασική ως προς την ένταξη, προϋποθέτει ωστόσο, πολλά βήματα παραπάνω προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Βίντεο

Infographics

Έκδοση

Οδηγός Γλωσσικής Υποστήριξης με Προσανατολισμό στην Εργασίας για Μετανάστες και Πρόσφυγες

Πατήστε εδώ

Δράσεις

2021 - LILaLI: Γλωσσική Ένταξη Προσανατολισμένη στην Εργασία
2020 - Δράσεις Προβολής και Διάδοσης
2019 - Έργο Διάδοσης και Υλοποίησης στην Ελλάδα

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Παιδιά χωρίς χαρτιά, παιδιά σε κίνδυνο. Μέχρι πότε … ;

Με πρωτοβουλία της Arsis (Legal Support for Children / Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας Ανηλίκων),  44 Οργανώσεις της Κοινωνίας των  ζητούμε την χορήγηση ειδικής άδειας διαμονής στα ασυνόδευτα παιδιά Η πρόσφατη περίπτωση του νεαρού Σαϊντού (Saidou), πρόσφυγα από την Γουινέα, κατέδειξε έντονα το πρόβλημα των ασυνόδευτων παιδιών, τα οποία αν και βρίσκονται στην χώρα υπό την φροντίδα της Πολιτείας, […]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

ASAP: Πρόσβαση σε υπηρεσίες, Ανταλλαγή προσεγγίσεων και πρακτικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Έργο ‘Υγεία’

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Tags :