Μετανάστευση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη

Το έργο Μετανάστευση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την ανάγκη που υπήρξε για συμμετοχικό δημόσιο διάλογο σχετικά με θέμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τη μετανάστευση στην Ελλάδα. Το έργο περιλάμβανε σειρά δραστηριοτήτων, όπως συναντήσεις, εργαστήρια και δημόσιες εκδηλώσεις. Στόχος του έργου ήταν να συμβάλει στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μεταναστών, των ενώσεων τους, των οργανώσεων που ασχολούνται με τη μετανάστευση και την διαπολιτισμική εκπαίδευση, συναφών φορέων εκπαίδευσης όπως σχολεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλων κρατικών θεσμών με σχετική αρμοδιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλάμβανε:

  • Σειρά προπαρασκευαστικών συναντήσεων των ενδιαφερομένων ενώσεων μεταναστών και οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, καθώς και συναφών φορέων, με σκοπό την επικοινωνία, την πληροφόρηση και την ανταλλαγή προτάσεων.
  • Δύο εργαστήρια πάνω σε θεματικές σχετικές με εισηγητές από όλη την Ελλάδα, όπου συμμετείχαν ενώσεις μεταναστών, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, αντιπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, και σχετικοί κρατικοί θεσμοί ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών φορέων.
  • Μία ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα την μετανάστευση, τον δημόσιο χώρο και την διαπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία περιλάμβανε εισηγήσεις και πάνελ διαλόγου, την προβολή ταινίας, μία συναυλία, καθώς και μία συνέντευξη τύπου.
  • Μία έκθεση που αφορούσε τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και η δημιουργία μιας σχετικής ιστοσελίδα για την ανταλλαγή θέσεων, προτάσεων και δράσεων.
  • Μία έκδοση, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, η οποία περιέχει τις συζητήσεις, τις παρουσιάσεις, και τις προτάσεις των μεταναστών και των οργανώσεων, τις απόψεις και την τεκμηρίωση των ειδικών, η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του έργου.

Το έργο οδήγησε στην έκδοση του βιβλίου Συμβιώνοντας με τη Μετανάστευση (ISBN 978-960-6882-45-6), καθώς και στην εκδήλωση της παρουσίασης του στο Βιβλιωπωλείο ΙΑΝΟΣ την οποία ακολούθησε ανοικτή συζήτηση. Το βιβλίο υπογραμμίζει την αξία της διαπολιτισμικής διάστασης στην παιδεία και αναδεικνύει την ανάγκη συμπόρευσης των εκπαιδευτικών διαδικασιών ένταξης των μεταναστών με τις αντίστοιχες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες.

Διάρκεια του Έργου

Νοέμβριος 2010 – Δεκέμβριος 2011

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Παιδιά χωρίς χαρτιά, παιδιά σε κίνδυνο. Μέχρι πότε … ;

Με πρωτοβουλία της Arsis (Legal Support for Children / Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας Ανηλίκων),  44 Οργανώσεις της Κοινωνίας των  ζητούμε την χορήγηση ειδικής άδειας διαμονής στα ασυνόδευτα παιδιά Η πρόσφατη περίπτωση του νεαρού Σαϊντού (Saidou), πρόσφυγα από την Γουινέα, κατέδειξε έντονα το πρόβλημα των ασυνόδευτων παιδιών, τα οποία αν και βρίσκονται στην χώρα υπό την φροντίδα της Πολιτείας, […]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

ASAP: Πρόσβαση σε υπηρεσίες, Ανταλλαγή προσεγγίσεων και πρακτικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Έργο ‘Υγεία’

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ