Η Συμβίωση ιδρύθηκε το Μάιο του 2011 στη βάση συνεργασιών στα Βαλκάνια και την Ευρώπη στους τομείς της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Με την πεποίθηση ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδυναμεί με την ύπαρξη ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου, η Συμβίωση επικεντρώνεται στη συνηγορία και την εκπαίδευση, την ελευθερία της έκφρασης, τη τεκμηρίωση και την ανάλυση, το δημόσιο διάλογο και την πολιτική συμμετοχή, έτσι ώστε οι πολίτες και οι κοινότητες να εκφράζουν τις ανάγκες και τις ιδέες τους. Δουλεύοντας για ένα νέο παράδειγμα αναφορικά με την πολιτική εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, η Συμβίωση έχει σκοπό τη προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής στις κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις θεσμικές πρακτικές που αφορούν στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι δράσεις της συνδέονται με το άρθρο 10 (Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας), το άρθρο 11 (Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης), το άρθρο 13 (Ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης), το άρθρο 14 (Δικαίωμα εκπαίδευσης), καθώς και το άρθρο 21 (Απαγόρευση διακρίσεων) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2012, η Συμβίωση συμμετέχει σε δίκτυα, όπως αυτό του Ιδρύματος Anna Lindh, στην Πλατφόρμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία, το Δίκτυο Select Repsect και στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης (2012-19).

Η Συμβίωση τιμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη για το 2020 για τις δράσεις της Σχολής Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα. 

Η Συμβίωση σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ίδρυσαν το 2014 τη Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί μέλος του Δικτύου Σχολών Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχει σκοπό την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών, την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση δημοκρατικών πρωτοβουλιών. Σήμερα, οι 21 σχολές που το απαρτίζουν εστιάζουν στις προκλήσεις που προκύπτουν για τη δημοκρατία και τους θεσμούς της.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής στην Ελλάδα αποτελείται από ετήσιο κύκλο σεμιναρίων, συμμετοχή στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, καθώς και εκπαιδεύσεις και στοχεύει στην εκπαίδευση, τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ειδικών και των μέσων ενημέρωσης. Εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την κοινωνική συμπερίληψη, τη δημοκρατική ιθαγένεια*, την ελευθερία της έκφρασης, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την ισότητα και την έμφυλη βία, τη μετανάστευση και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

*δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη

Δωρητές και Συνεργάτες

Περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Παιδιών

Πολιτική Προστασίας Παιδιών

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ