ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Από τη δημιουργία της, η Συμβίωση συνηγορεί υπέρ της προώθησης πρωτοβουλιών που ενισχύουν την καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη, τη δημοκρατική παιδεία, το διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ένταξη περιθωριοποιημένων και ευάλωτων ομάδων.