ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Οι συνθήκες που οδηγούν τους ανθρώπους στη μετανάστευση είναι οι βίαιοι εκτοπισμοί, η ανέχεια, οι πολιτικές διώξεις, οι περιβαλλοντικές καταστροφές, οι πολεμικές συγκρούσεων, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Από το 2011, η Συμβίωση εργάζεται ενεργά για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, συνηγορώντας ως προς την ανάγκη παραγωγικού διαλόγου, την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κοινωνικούς λειτουργούς και εκπαιδευτές, παράλληλα με την ενδυνάμωση μεταναστών και προσφύγων ώστε να αποκτήσουν τη δική τους φωνή στο δημόσιο χώρο.