ΕΡΕΥΝΑ

Η έρευνα που διεξάγουμε έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και εστιάζει στη μετανάστευση, τις διακρίσεις, τη ξενοφοβία, την κοινωνική συμπερίληψη, τον εγγραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης ενώ παράλληλα παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, εστιάζοντας στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου.