ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Η Συμβίωση συνεργάζεται με κοινωνικές ομάδες, κοινότητες και πολίτες με σκοπό την προώθηση κοινών αξιών και την εμπέδωση του αισθήματος του συνανήκειν.